Komputer w edukacji przedszkolnej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych

Title alternative

Computer at preschool education

Abstract

Zajęcia komputerowe w przedszkolu są odpowiedzią na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Dzieci przychodzące na świat w XXI wieku uznawane są za tubylców cyfrowych (tzw. digital natives), dla których rzeczywistość komputerowa jest naturalnym elementem towarzyszącym im na każdym etapie rozwoju. Właściwe zapoznanie dziecka z pożytecznymi aspektami multimediów jest niezbędnym elementem nowoczesnej edukacji. Należy jednak pamiętać, że komputer powinien w przedszkolu odgrywać rolę służebną wobec wszelkiego typu aktywizujących metod edukacyjno-wychowawczych. Multimedia mają za zadanie wspomaganie tradycyjnej formy pracy przedszkola, dlatego korzystanie z nich musi być ograniczone tak, by nie wpływało negatywnie na zaspokajanie potrzeb ruchowych i emocjonalno-społecznych dziecka. Należy pamiętać, że komputer jest atrakcyjnym i wartościowym narzędziem edukacyjnym dla przedszkolaka, który podczas zajęć wykorzystujących szerokie spectrum programów multimedialnych potrafi znakomicie skoncentrować się na wykonywaniu nawet trudnych i żmudnych zadań.
Computer-related classes at preschool are a response to the development of information society. Children born in 21st century are considered “digital natives”, for whom computer reality is just a part of reality at every stage of their development. Proper presentation of useful aspects of multimedia to the child is an indispensable element of modern education. It should be noted, however, that computers at preschool should play a subservient role to any other activating educational methods. Multimedia are supposed to aid traditional methods used at preschool and their use should be limited to avoid negative impact on fulfilling other basic needs of a child. The computer is an attractive and valued educational tool for the child, who can accordingly concentrate better on performing even difficult and tedious assignments.

Description

Sponsor

Keywords

zajęcia komputerowe, computer lessons, przedszkole, preschool, cyfrowi tubylcy, digital natives, komputer, computer, multimedia

Citation

[w:] W. Skrzydlewski, S. Dylak, (red.) Media - Edukacja - Kultura, 2012, s. 428-434

ISBN

978-83-924173-0-9

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego