Język. Rozumienie. Komunikacja

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM

Title alternative

Abstract

Oddajemy w ręce Czytelników tom prac poświęcony Profesorowi zwyczajnemu doktorowi habilitowanemu Bolesławowi Andrzejewskiemu z okazji 65. urodzin i ponad 40-letniej pracy naukowo-dydaktycznej. Autorzy tekstów należą do grona przyjaciół, współpracowników i uczniów Szanownego Jubilata. Zakres oraz róż- norodność treści materiałów przedkładanych Czytelnikowi koresponduje z bogactwem zainteresowań badawczych Profesora. Niniejsze artykuły są jednocześnie wyrazem uznania dla dokonań naukowych Profesora Andrzejewskiego, a także wyrażają podziękowania za nieustanną inspirację, jaką obdarza On coraz to nowe pokolenia wykształconych w Jego szkole uczniów i kontynuatorów.

Description

Sponsor

Keywords

Komunikacja, Język, Rozumienie, Kultura, Homo Universus, Homo Communicativus

Citation

Domaradzki M., Kul­czycki E., Wendland M. (2011). Język. Rozumienie. Komunikacja. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM

ISBN

978-83-7092-7092-115-6

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego