O "autorytecie wsobnym" kreowanym przez "strażnika braku". Przemyslenia na marginesie książki L. Witkowskiego "Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej".

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Title alternative

About the "autoauthority" created by the "guardian of deficiency". Afterthoughts about Lech Witkowski's book "Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej".

Abstract

Celem artykułu jest próba dookreślenia rozumienia "autorytetu wsobnego" poprzez nawiązanie do kategorii "strażnika braku", omówionej w książce L. Witkowskiego "Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej. Na początku podaję wiele informacji na temat samego autorytetu, przytaczam jego kilka definicji, sięgam do etymologii tego pojęcia, przybliżam jego historyczne uwikłanie w społecznych i politycznych przemianach. Następnie, po podaniu kilku uwag na temat "strażnika braku", omawiam poprzez odwołanie się do czterech przykładów, możliwy sens pojmowania "autorytetu wsobnego". Całość kończy wniosek, z którego wynika, że "autorytetem wsobnym" (samoautorytetem) staje się ten, kto w ostateczności staje się "więźniem braku".
The aim of the article is an attempt to determine the understanding of “authority in-itself-fulfilling-through-itself" [wsobny] by referring to the category of “the guard of lack", described in L. Witkowski’s book “The challenges of authority in social practice and symbolic culture" ("Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej"). First, plenty of information on authority as such is given, followed by a few definitions of authority and the etymology of this term as well as its historical involvement in social and political changes. Next, after having remarked on “the guard of lack", I am discussing a possible sense of understanding “authority in-itself-fulfilling-through-itself" [wsobny] by referring to four examples. Finally, a conclusion is presented which suggests that “an authority in-itself-fulfilling-through-itself" (self-authority) is one who eventually becomes “the prisoner of lack".

Description

Sponsor

Keywords

autorytet, authority, władza, power, instytucja, institution, paradygmat, paradigm, kultura symboliczna, symbolic culture, mimetyzm, mimicry, podmiot, subject

Citation

Studia z Teorii Wychowania tom 2, nr 1(2), 2011, pp 36-52.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego