OD UNII LUBELSKIEJ DO UNII EUROPEJSKIEJ. HISTORIA, ODWAGA, PRZYSZŁOŚĆ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

FROM THE UNION OF LUBLIN TO THE EUROPEAN UNION. HISTORY, COURAGE, FUTURE

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Unia Lubelska, The Union of Lublin, Unia Europejska, The European Union, Historia, History, Przyszłość, Future

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 2, s. 9-18

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego