Filozoficzne konteksty edukacji artystycznej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNS UAM

Title alternative

Abstract

W przeciwieństwie do nowoczesnego programu Bildung, edukacja artystyczna nie stanowi już fundamentu ideowego kultury współczesnej. Nie ma zarazem wątpliwości, że sztuka i dzisiaj umożliwia rozpoznanie jej głównych zasobów problemowych. Umiejętność interpretacji praktyk sztuki współczesnej jest dziś ważną częścią procesów kształtowania jednostkowych tożsamości. W warunkach "płynnej" nowoczesności procesy te opisuje się najczęściej w terminach "autokreacji". Sztuka może wzmacniać jej wektor narcystyczny, ale może też podsuwać modele udanych połączeń autokreacji z solidarnością i w ten sposób wpływać na kształtowanie się postaw obywatelskich. Potrzebna jest w tym kontekście zarówno ogólniejsza refleksja na styku filozofii i teorii edukacji, jak i analiza wybranych praktyk artystycznych. Prezentowana książka ma szansę stać się ważnym głosem w dyskusji nad rozwijaniem optymalnych form partycypacji w artystycznych dziedzinach kultury współczesnej. Prof. zw.dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Filozoficzne konteksty edukacji artystycznej, red. S. Krzyśka, R. Kubicki, D. Michałowska, Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, ss. 197

ISBN

978-83-62243-40-2

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego