Wielowymiarowy obraz ryzyka na giełdach walut kryptograficznych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wielkopolska Rada Młodzieży

Title alternative

Abstract

W artykule zwrócono uwagę na różne aspekty ryzyka związanego z posiadaniem i inwestycją w waluty kryptograficzne. Na przykładzie strategii inwestycyjnej wykorzystującej model lasu losowego zwrócono uwagę, że strategia generująca zyski w przeszłości nie musi być równie skuteczna w przyszłości. Ponadto strategia przynosząca w danym okresie zyski na jednej giełdzie, na innej może wygenerować straty.
Article presents potential financial risks to which the Bitcoin users are exposed. There was also presented investment strategy based on random forest. It was tested on BitMarket.pl Exchange. Random forest worked better than „buy and hold” strategy, but in some cases it generated loses.

Description

Sponsor

Keywords

data mining, strategia inwestycyjna, Bitcoin, las losowy, investment strategy, random forest

Citation

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2015, nr 4, s. 69-81

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego