Zastosowanie korpusów językowych w językoznawstwie kognitywnym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Title alternative

Abstract

W niniejszym artykule prezentujemy zarys metody badania tez językoznawstwa kognitywnego za pomocą korpusów językowych. W pierwszej części artykułu zostanie zaprezentowane pojęcie korpusowego językoznawstwa kognitywnego, następnie przedstawimy szczegółowe omówienie etapów procesu badawczego w jednym z badań, aby na koniec opisać niektóre z korzyści i problemów związanych z omawianą metodą. W artykule omawiamy także zagadnienie reprezentatywności i zrównoważenia korpusu i wskazujemy zastosowania korpusów dla badań językoznawstwa kognitywnego.

Description

Sponsor

Keywords

językoznawstwo kognitywne, językoznawstwo korpusowe, korpus językowy, metodologia językoznawstwa, semantyka dopełnienia

Citation

Fabiszak, M., Konat, B. (2013). Zastosowanie korpusów językowych w językoznawstwie kognitywnym. W P. Stalmaszczyk (Red.), Metodologie językoznawstwa. Ewolucja języka. Ewolucja teorii językoznawczych (131–142). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

ISBN

978-83-7525-849-3

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego