Polskie analizy strategiczne – przegląd 2015 roku

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Polish Strategic Analysis - Review of 2015

Abstract

Artykuł stanowi przegląd wybranych publikacji zamieszczonych w 2015 r. na łamach czołowych polskich czasopism naukowych o tematyce bezpieczeństwa międzynarodowego („Bellona”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Rocznik Strategiczny” oraz „Stosunki Międzynarodowe”). Ma on na celu ukazanie głównych kierunków badań prowadzonych w minionym roku przez polską społeczność studiów strategicznych. Autor przedstawia najważniejsze i najciekawsze stanowiska w głównych debatach toczonych na łamach omawianych publikacji oraz opatruje je własnym komentarzem analitycznym.
The article constitutes a review of selected articles published in 2015 by leading Polish sci¬entific journals dealing with international security („Bellona”, „Bezpieczeństwo Narodowe” [„National Security”], „Rocznik Strategiczny” [„Strategic Yearbook”] and „Stosunki Między¬narodowe” [„International Relations”]). It aims to highlight main directions of research conducted in the previous year by the Polish strategic studies community. The author presents the most important and interesting arguments in main debates undertaken on the pages of reviewed publications adding his own analytical commentary.

Description

Sponsor

Keywords

analizy strategiczne, zagrożenia bezpieczeństwa, strategic analysis, security threats

Citation

Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9, s. 395-410.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego