Bezpieczeństwo państwa i dostęp organów ścigania do danych internetowych a ochrona prywatności w orzecznictwie – kryzys migracyjny 2015-2016

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

National Security and Secret Surveillance Measures in the Context of the Rights to Protect Privacy in the Judicatures of the Constitutional Court in Poland

Abstract

Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba ukazania konfliktu pomiędzy wartościami chronionymi w demokratycznych państwach, a mianowicie z jednej strony sferą prywatności jednostki a koniecznością zapewnienia przez państwo bezpieczeństwa swoich obywateli, m.in. poprzez możliwość zapewnienia dostępu odpowiednim organom ściągania do danych internetowych. Stąd też konieczne jest poszukiwanie odpowiedniego balansu pomiędzy tymi dwoma normami chronionymi prawnie. Jako materiał badawczy posłużyło orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego oraz regulacje prawne Rady Europy i Unii Europejskiej.
This paper shows the conflict between two values protected in every democratic country by constitutional law. On the one hand, the right to privacy and on the other hand the competencies of the State to ensure the security of its citizens eg. by using secret surveillance measures. There fore, it is necessary to seek an appropriate balance between these two standards protected by law based on selected judicatures of the Constitutional Tribunal in Poland, and the regulations of the Council of Europe and the European Union

Description

Sponsor

Keywords

prawo do prywatności, dostęp organów ścigania do danych internetowych, the right to privacy, law enforcement, access to Internet data, the security of the State

Citation

Przegląd Strategiczny, 2016, nr 9, s. 315-326.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego