Lokalne elity władzy w Polsce u progu zmian ustrojowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012-06-01T08:41:16Z

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Lata 1990 i 2002 wyznaczają ważne cezury czasowe w badaniach nad lokalnymi elitami władzy. Szczególnie istotny jest rok 1990, w którym zmieniono nie tylko normatywny model władzy lokalnej, ale przede wszystkim dokonały się polityczne i społeczne przeobrażenia w lokalnym systemie politycznym. Autorzy zwracają uwagę, że rekrutacja do lokalnych elit władzy wiodła nie poprzez kooptację, ale przede wszystkim poprzez w pełni demokratyczne i rywalizacyjne wybory. W nowym systemie władzy lokalnej szczególne miejsce zajęły dwie osoby – reprezentujący władzę wykonawczą wójt (burmistrz, prezydent miasta) oraz stojący na czele organu uchwałodawczego (rady gminy) – przewodniczący.

Description

Artykuł ukazał się w czasopiśmie "Samorząd Terytorialny", Nr 6/2012. Wydawnictwo: Wolters Kulwer

Sponsor

Keywords

władza lokalna, elity polityczne, wybory samorządowe

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego