Nowoczesne metody badawcze w psychologii

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNS UAM

Title alternative

Abstract

Zamieszczone w pracy artykuły prezentują rodowód, istotę i zakresy zastosowania zarówno nowych, jak i starszych psychologicznych metod badawczych - od metod projekcyjnych po służące prowadzeniu badań psychologicznych za pomocą komputera. Mogą one pomóc zarówno badaczom, jak i praktykom z różnych dziedzin psychologii rozszerzyć repertuar narzędzi badawczych i diagnostycznych, a także zaplanować właściwe podejście do badań dotyczących różnorodnych zjawisk psychologicznych. Z recenzji dr hab. Kingi Lachowicz-Tabaczek

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Nowoczesne metody badawcze w psychologii, red. W. J. Paluchowski, A. Bujacz, P. Haładziński, L. Kaczmarek, Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, 2012

ISBN

978-83-62243-92-1

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego