Att följa en översättares spår. Om det explicita och implicita i två översättningar av August Strindbergs "Dödsdansen"

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Adam Mickiewicz University Press

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

översättning, Svenska, Polska, Drama, August Strindberg, Translation, Polish, Swedish

Citation

Folia Scandinavica Posnaniensia vol. 12, 2011, pp. 245-258

ISBN

978-83-232-2296-5

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego