Edukacja regionalna jako wyzwanie pedagogiczne dla etnologa

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Uniwersytet Ślaski w Katowicach

Title alternative

Abstract

Jednym z elementów edukacji zorganizowanej, są lekcje z dziedzictwa kulturowego regionu, realizowane od 1995 roku w ramach ścieżek międzyprzedmiotowych, łączące doświadczenia różnych dziedzin nauki. Głównym celem zajęć z edukacji regionalnej jest umiejętność wykształcenia w odbiorcach działań edukacyjnych, poczucia własnej tożsamości regionalnej, rozumianej jako postawa zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska. Zarówno cele, jak i treści wchodzące w zakres opracowanych przez MEN wytycznych mieszczą się jak najbardziej w kompetencjach etnografa, etnologa i antropologa kultury. W centrum ich zainteresowań znajduje się człowiek jako twórca i reprezentant umiejętności nabywania, przekazywania i transformowania kultury. Etnolog jako „specjalista” od kultury w edukacji regionalnej będzie kładł nacisk na kulturowe mechanizmy przekazywania i funkcjonowania elementów dziedzictwa kulturowego. Jest on więc osobą kompetentną do opowiadania o tym, co się dzieje na świecie współcześnie. Absolwent studiów etnologicznych nie posiada jednak kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy w szkole. W programie studiów nie ma kursu pedagogicznego, dlatego też chcąc się realizować w edukacji regionalnej zmuszony jest on do poszukiwania innych miejsc pracy. By brak kursu pedagogicznego nie stał się przeszkodą w podejmowaniu pracy edukacyjnej koniecznym wydaje się sięgniecie po alternatywne metody nauczania dla etnologów-edukatorów. Składają się na nią tzw. metody i formy aktywizujące, które nie wymagają od prowadzących znajomości szczegółowych zasad dydaktyki oraz metodyki szkolnej. Podstawę źródłową stanowią doświadczenia podczas pracy dydaktycznej w IEiAK UAM oraz wyniki badań prowadzonych nt. realizacji ścieżki edukacji regionalnej w poznańskich szkołach oraz na podstawie materiałów, które powstały podczas realizacji zajęć fakultatywnych.

Description

Sponsor

Keywords

etnologia, pedagogika, edukacja regionalna, studia etnologiczne, edukacja, edukator

Citation

Brzezińska, Anna W., Edukacja regionalna jako wyzwanie pedagogiczne dla etnologa, w: Pedagogika a etnologia i antropologia kulturowa. Wspólne obszary badań, red. Zygmunt Kłodnicki, Andrzej Murzyn, Anna Drożdż, Grzegorz Błahut, Cieszyn-Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2011, s. 146-156, bibl. ISBN 978-83-60431-70-2

ISBN

978-83-60431-70-2

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego