Osobowościowe uwarunkowania funkcjonowania nauczycieli w sytuacji zmiany społecznej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Title alternative

Abstract

W artykule zaprezentowano wyniki badań osobowościowych uwarunkowań funkcjonowania nauczycieli w sytuacji zmiany społecznej, jaką stanowi reforma systemu edukacji. Rozważania teoretyczne oraz analiza uzyskanego materiału badawczego stanowią źródło argumentów na rzecz tezy o konieczności przyjęcia "osobowościowej koncepcji" kształcenia nauczycieli.

Description

Sponsor

Keywords

nauczyciele, zmiana społeczna, poczucie zaufania, autonomia, inicjatywa, produktywność, tożsamość

Citation

Forum Oświatowe, 1 (34), 2006, s.5 - 25.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego