Kazimierz Denek, Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Wyd. A. Marszałek, Toruń 1999, ss. 196

Loading...
Thumbnail Image

Date

2003

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu

Title alternative

Abstract

Recenzje i sprawozdania z książek

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Neodidagmata, nr 25/26, 2003, pp. 193-197

ISBN

978-83-232-2332-0

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego