Czytelnictwo studentów w świetle badań empirycznych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Title alternative

Readership among students in view of empirical studies

Abstract

Tematem artykułu są zainteresowania studentów, głównie czytelnicze, w świetle prowadzonych badań empirycznych. Materiał badawczy stanowią wyniki badań uzyskanych na podstawie ankiet i wywiadów przeprowadzonych od początku XX wieku po lata współczesne. Celem pracy jest uporządkowanie istniejącej literatury. W pierwszej części opisano ważniejsze badania prowadzone wśród studentów za granicą. Część druga artykułu poświęcona jest najważniejszym publikacjom krajowym.
The article discusses students interests, their readership profiles in particular, in view of available empirical studies documenting changes in readership habits. The research material consists of the results provided by studies conducted on the basis of surveys and interviews carried out among students since the beginning of the twentieth century to recent times. The article attempts to organize the existing literature. Part One provides a description of more important research studies carried out among students abroad. Part Two of the article focuses on the most important publications published in Poland.

Description

Sponsor

Keywords

czytelnictwo, readership, studenci, students, podręczniki, textbooks, badania na temat młodzieży, youth surveys

Citation

Biblioteka, 2012, nr 16(25), s. 216-255

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego