Adaptacja przedszkolna dziecka z lekką niepełnosparwnością intelektualną

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Oficyna Wydawnicza „Humanitas”

Title alternative

Abstract

Kompetencje adaptacyjne nabywamy przez całe życie, jednak kluczowe znaczenie dla jakości umiejętności przystosowania mają pierwsze doświadczenia adaptacyjne najczęściej związane z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej. To doświadczenie daje nam pewną podstawową matrycę, która zostaje powielona w następnych nowych sytuacjach, wymagających przystosowania. Prawidłowa adaptacja do przedszkola warunkuje również optymalny rozwój dziecka w tej placówce. Dlatego warto przyjrzeć się procesowi adaptacji czynnikom, które ją warunkują i sposobom wspierającym prawidłowy przebieg tego procesu. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, które z racji na obniżony poziom funkcjonowania mają większe problemy z procesami adaptacyjnymi.

Description

Sponsor

Keywords

adaptacja, dziecko z lekką niepełnosparwnością intelektualną, przedszkole, child with mild intellectual disabilities, adaptation, kindergarten

Citation

Z.Gajdzica, M.Bełza (red.), Wybrane zagadnienia socjalizacji i edukacji osób z ograniczoną sprawnością, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2011, s. 71-79.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego