Etnolog na rynku pracy (raport z badań)

Title alternative

Abstract

Raport z badań terenowych przeprowadzonych przez studentów etnologii (1 i 2 rok studiów 2 stopnia) w ramach zajęć "Warsztaty etnologiczne". Zajęcia prowadzone w semestrze zimowym 2013/14 przez dr Annę Weronikę Brzezińską.

Description

Badania jakościowe z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu przeprowadzone na próbie 43 absolwentów etnologii, którzy ukończyli studia magisterskie w latach 2010-12.

Sponsor

Keywords

etnologia, antropologia kultury, rynek pracy, absolwent

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego