Kolonializm w Afryce i jego skutki – model brytyjski i model francuski

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wielkopolska Rada Młodzieży

Title alternative

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie brytyjskiego i francuskiego modelu kolonializmu stosowanego w krajach afrykańskich. Autorka stara się pokazać jak zróżnicowany wpływ mogły mieć dwa największe mocarstwa kolonialne – Wielka Brytania i Francja - na późniejszą sytuacją społeczno-ekonomiczną podległych sobie kolonii. Artykuł jest wstępem do dalszej, szczegółowej analizy wpływu brytyjskiego i francuskiego kolonializmu na obecną sytuację Afryki.
The aim of the paper is to present British and French models of colonialism used in African countries. The author tries to show how different influence could have the two biggest colonial powers – Great Britain and France – on the following social and economic situation of former colonies. The paper is an introduction to the further, detailed analysis of how British and French colonialism influenced the current situation of Africa.

Description

Sponsor

Keywords

kolonializm, kolonializm brytyjski, kolonializm francuski, mocarstwa kolonialne

Citation

Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 4/2012, s. 79-93

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego