Agenda intermedialna a agenda „rzeczywista”. Nieadekwatność hierarchii newsów w mediach informacyjnych do wskaźników świata rzeczywistego podczas samorządowej kampanii wyborczej w 2014 roku

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Intermedia agenda and the ‘real’ agenda. Inadequacy of the hierarchy of issues in the news media to the real world factors agenda during the local election campaign in 2014

Abstract

Ustanawianie agendy intermedialnej (intermedia agenda-setting), to nowy i rzadko spotykany nurt badań w ramach teorii agenda-setting. Zjawisko to polega na transferze ważności kwestii z jednego rodzaju agendy medialnej do agendy innego rodzaju (np. z agendy prasowej do telewizyjnej). Celem opracowania jest oparta na teorii i metodologii ustanawiania agendy obserwacja agendy prasowej i telewizyjnej w wybranym okresie (kampania przed wyborami do samorządu lokalnego w Polsce w 2014 r.), jak również konfrontacja hierarchii newsów tworzonych przez różne rodzaje mediów oraz wskaźników świata rzeczywistego, które tworzą tzw. agendę „rzeczywistą” (m.in. dane statystyczne dotyczące aktualnego społeczno-gospodarczego znaczenia kwestii relacjonowanych w mediach informacyjnych). Analiza materiału porównawczego pozwoli na przybliżone określenie adekwatności ważności kwestii medialnych w stosunku do nasilenia czynników świata rzeczywistego (w analizowanym okresie: 19 września–15 października 2014 r.). Efektem analizy ma być próba odpowiedzi na pytanie o zakres odzwierciedlenia złożoności świata rzeczywistego w wybranych przekazach medialnych.
Intermedia agenda-setting is a stream of research within the agenda-setting studies which is quite new and relatively hard to find. This phenomenon is described as the transfer of salience of issues between two different media agendas (e.g. between press and TV news media agendas). The goal of the study is, firstly, to examine the press and the TV news media agendas (when the local election campaign is taking place), and their consistency, based on the agenda-setting theory and methodology. Secondly, the aim of the study is to confront the hierarchy of news in the intermedia agenda and the hierarchy of real world factors (which create the ‘real’ agenda, especially statistical data concerning the current public and economic importance of issues reported in the news media). The comparative analysis applied in the study is designed to determine the (in)adequacy of the salience of news (media issues), when compared to the importance of real world factors (reflecting the same problems as media issues). Consequently, the result of the research is an attempt to answer the question about the degree to which real world factors are reflected in the news media in Poland

Description

Sponsor

Keywords

agenda-setting, agenda intermedialna, agenda czynników świata rzeczywistego, media informacyjne, agenda-setting, intermedia agenda, real-world-factors agenda, news media

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2017, nr 1 s. 101-120.

Seria

ISBN

ISSN

1731-7517

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego