Sposoby wykorzystania ucieleśnionego repozytorium dyspozycji i kompetencji przez kobiety profesjonalnie uprawiające mieszane sztuki walki

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Methods of employing an embodied stock of dispositions and competencies by women professionally practicing mixed martial arts

Abstract

Z perspektywy rywalizacji sportowej, ciało staje się narzędziem, za pomocą którego zawodniczki rywalizują w ramach mieszanych sztuk walki (MMA). Sposób jego przekształcania i rozwijania bezpośrednio wpływa na możliwość osiągnięcia sukcesu oraz wysokiego statusu w polu dyscypliny. Tradycyjne wzory kobiecości odnoszące się do społecznie aprobowanych wizerunków kobiecego ciała, w dużej mierze mogą stać w sprzeczności ze specyficznymi dla uprawiania MMA strategiami jego modyfikowania. Głównym celem dysertacji jest zidentyfikowanie i szczegółowe zbadanie charakterystycznych sposobów wykorzystywania ucieleśnionego repozytorium dyspozycji i kompetencji przez kobiety profesjonalnie uprawiające mieszane sztuki walki. Praca dostarcza danych empirycznych w czterech wymiarach: 1) analizy pola MMA z perspektywy kontekstów (rozumianych zgodnie z teorią Bernarda Lahire'a), w których występują zawodniczki, 2) identyfikacji i eksploracji sposobów i strategii transformacji i prezentacji ciała przez zawodniczki MMA na różnych etapach kariery sportowej, 3) identyfikacji i eksploracji zasad i norm społecznych dotyczących ciał sportowców wynikających z logiki pola MMA, oraz sposobów, w jakie wpływają one na działania zawodniczek w poszczególnych kontekstach, 4) identyfikacji i eksploracji wpływu różnych typów aktorów z otoczenia społecznego sportowców, na sposoby i strategie przekształcania ich ciał. From a competitive sports perspective, one's body becomes the tool through which female athletes compete in the mixed martial arts (MMA). The traditional patterns of femininity that relate to socially approved representations of the female body, can largely contradict the strategies for modifying the body which are specific to the practitioners of MMA. The main objective of the dissertation is to identify and explore in detail the characteristic patterns of use of the embodied stock of dispositions and competencies by women professionally participating in MMA. The dissertation provides empirical data in four dimensions: 1) analysis of the MMA field from the perspective of the contexts (understood according to Bernard Lahire's theory) in which the athletes occur, 2) identification and exploration of the practices and strategies of body transformation and presentation by female MMA athletes at different stages of their sporting careers, 3) identification and exploration of social rules and norms concerning athletes' bodies, resulting from the logic of the MMA field, and how they influence sportswomen's practices within particular contexts, 4) identification and exploration of the influence of different types of actors from the athletes’ social environment on the ways and strategies of transforming their bodies.

Description

Wydział Socjologii

Sponsor

Keywords

ciało, kobiety, sport, mieszane sztuki walki (MMA), Bourdieu, body, women, mixed martial arts (MMA)

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego