Aksjologiczne i terapeutyczne konteksty recepcji poezji dla dzieci

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNS UAM

Title alternative

Abstract

Description

Publikacja zawiera oryginalne i nowatorskie rezultaty badawcze Autora zmierzające do rozpoznania, jakie reakcje emocjonalne implikuje użycie i częstość użycia określonych wyrazów reprezentujących odpowiednie części mowy. Osiągnięte rezultaty służyć mają odpowiednio zaprojektowanej terapii dzieci przez twórczość poetycką - dzieci, które radzą sobie z własnymi negatywnymi przeżyciami, utrudniającymi im funkcjonowanie w środowisku domowym, szkolnym i pozaszkolnym. Prof.dr hab.Jan Grad Uważam za ważne i interesujące przygotowanie publikacji o wyraźnie interdyscyplinarnym zakresie oraz implikacjach natury edukacyjnej. Autor uwzględnia propozycje filozoficzne, kulturoznawcze i pedagogiczne, prezentuje wyniki badań własnych oraz zarysowuje w publikacji wątek aplikacyjny rozważanych propozycji teoretycznych i ustaleń empirycznych. Prof. dr hab. Andrzej Pluta

Sponsor

Keywords

Citation

Aksjologiczne i terapeutyczne konteksty recepcji poezji dla dzieci,S.Krzyśka, ss.318

ISBN

978-83-62243-41-9

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego