Wkład Wielkopolski w budowę wojsk lotniczych II Rzeczypospolitej w ocenie publicystów „Przeglądu Lotniczego”

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Instytutu Historii UAM w Poznaniu

Title alternative

The contribution of Wielkopolska in the creation of Polish Air Forces, in publications of ‘Przegląd Lotniczy’

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

lotnictwo II RP

Citation

Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej vol. 13, 2012, pp. 39-53

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego