Państwo, polityka i Kościół katolicki w doktrynie społecznej Benedykta XVI

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The state, politics and the Catholic Church in the social doctrine of Pope Benedict XVI

Abstract

Przedmiotem badań prowadzonych w ramach niniejszej rozprawy jest doktryna społeczna Kościoła katolickiego rozwijana przez papieża Benedykta XVI w okresie trwania jego pontyfikatu w latach 2005-2013. Celem pracy jest rekonstrukcja wewnętrznej struktury tejże doktryny oraz jej najważniejszych odniesień. Pole badawcze niniejszej rozprawy sytuuje się zaś w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji. Realizowane w ramach pracy badania mają charakter politologiczny, nawiązujący do takich subdyscyplin jak politologia religii oraz historia myśli politycznej. The subject of the research conducted for this thesis is the social doctrine of the Catholic Church developed by Pope Benedict XVI during his pontificate in the years 2005-2013. The purpose of the work is to reconstruct the internal structure of the said doctrine and its most important references. The research area for this dissertation is within social sciences in the discipline of political and administration sciences. The research carried out as part of the work is connected with political science, referring to such sub-disciplines as the political science of religion and the history of political thought.

Description

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Sponsor

Keywords

Benedykt XVI, doktryna społeczna Kościoła katolickiego, Kościół katolicki, polityka, religia, Benedict XVI, social doctrine of the Catholic Church, Catholic Church, politics, religion

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego