Eksperymenty optymalne ze względu na wybrane kryteria w modelach współoddziaływania

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010-06-30T12:56:27Z

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Optimal experiments with respect to the given criteria in the interference models

Abstract

W eksperymentach, w których obiekty wzajemnie na siebie oddziałują, można rozważać blokowy model współoddziaływania z efektami sąsiedztwa. Układami uniwersalnie optymalnymi w tym modelu są kołowe układy zrównoważone ze względu na sąsiedztwo. Jednak dla wielu parametrów układu takie układy nie istnieją. W takiej sytuacji można rozważać układy optymalne ze względu na wybrane kryteria. Rozważanymi w pracy kryteriami są D- oraz E-optymalność. Układy D- oraz E-optymalne w modelach współoddziaływania zostały scharakteryzowane w klasach układów o blokach kompletnych dla specyficznej liczby bloków. Ponadto w pracy zostały scharakteryzowane układy spójne w modelach współoddziaływania.
The interference model with neighbor effects describes the experiments in which the response to a treatment can be affected by other treatments. It is known, that circular neighbor balanced designs are universally optima under this model. However, such designs exist only for some combinations of design parameters. The aim of the dissertation is to characterize the D- and E-optimal complete block designs under the interference model with neighbor effects over the class of complete block designs with specified numbers of blocks. Some additional results on designs connectedness are also given.

Description

Wydział Matematyki i Informatyki

Sponsor

Keywords

Model współoddziaływania, Interference model, Układy D-optymalne, D-optimality, Układy E-optymalne, E-optimality, Spójność, Connectedness, Macierz informacji, Information matrix

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego