Strategiczne Partnerstwo Unia Europejska-Indie - w oczekiwaniu na przełom

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

European Union - India Strategic Partnership

Abstract

1 sierpnia 1994 roku w życie weszło porozumienie Unii Europejskiej i Republiki Indii w sprawie partnerstwa i rozwoju. 16 czerwca 2004 roku, w dziesiątą rocznicę ustanowienia Partnerstwa, Komisja Europejska przedstawiła Komunikat „W stronę Strategicznego Partnerstwa Unia Europejska–Indie”, przewidując dalsze zacieoenienie współpracy z Indiami. Republika Indii została uznana za regionalnego i globalnego lidera, z którym państwa członkowskie UE mogą nawiązać partnerskie stosunki. Celem artykułu jest analiza przejawów współpracy UE i Indii na rzecz strategicznego partnerstwa oraz ukazanie, że pomimo ustanowienia prawnych i instytucjonalnych ram współpracy, nie udało się opracować spójnej koncepcji partnerstwa. Dodatkowo, lata funkcjonowania wzajemnych relacji ukazały, iż status partnerów nie jest równorzędny, a kierunki i tempo współpracy okreoelane są jednostronnie przez Unię Europejską.
On August 1, 1994 the Cooperation Agreement between the European Community and the Republic of India on partnership and development entered into force. On June 16, 2004, in the tenth anniversary of the partnership, the European Commission presented the communication „An EU-India Strategic Partnership” in order to intensify cooperation with India. The Republic of India was regarded as a regional and global leader, being able to have equal relations with EU members. This paper is to analise signs of cooperation aimed at stategic partnership, and to present that despite legal and institutional frameworks of cooperation, no comprehensive concept of partnership was implemented. Moreover, years of relations have showned that partners are not equal, as well as that course and speed of cooperation are shaped unilaterally by the European Union.

Description

Sponsor

Keywords

Strategiczne partnerstwo, Unia Europejska, Indie

Citation

Przegląd Strategiczny, nr 1, 2011, s. 167-182.

Seria

ISBN

ISSN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego