Pomiar kontroli hamowania testem sortowania kart dla dzieci

Title alternative

Abstract

Artykuł poświęcony jest prezentacji założeń teoretycznych i konstrukcyjnych Testu Sortowania Kart dla Dzieci (TSKD). Autorzy zaprojektowali go jako standardową metodę indywidualnej diagnozy poziomu rozwoju funkcji wykonawczych. Budowa TSKD została oparta o założenia Dwuwymiarowego Testu Sortowania Kart (DTSK), powszechnie wykorzystywanego w badaniach naukowych z udziałem dzieci. Narzędzie zostało przetestowane w badaniach pilotażowych na grupie 49 dzieci w wieku 3-11 lat. Zaobserwowano w nich identyczne wzorce wykonania testu, jak w przypadku DTSK, co pozytywnie rokuje dla stworzenia ostatecznej wersji TSKD.

Description

Sponsor

Keywords

Psychologia rozwoju, Psychologia poznawcza, Dwuwymiarowy Test Sortowania Kart, Funkcje wykonawcze, Kontrola poznawcza, Test Sortowania Kart dla Dzieci

Citation

Edukacja 1(117), 2012, s. 44-66

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego