Czynniki warunkujące wpływ informacji nieformalnych rozpowszechnianych za pośrednictwem Internetu na decyzje zakupowe

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Celem opracowania jest usystematyzowanie dostępnych wyników badań dotyczących wpływu nieformalnych informacji na zachowania nabywców. Na bazie analizy literatury uznano, że wpływ ten uzależniony jest od trzech grup czynników tj. typu nabywcy, rodzaju produktu oraz charakteru informacji i jej źródeł. W opracowaniu przedstawiono wpływ wyżej wymienionych grup czynników na zachowanie nabywców. Wskazano także ograniczenia dokonanej analizy i możliwe kierunki dalszych badań.

Description

Sponsor

Keywords

informacje nieformalne, media społecznosciowe

Citation

Journal of Management and Finanse, 4/2 2012, pp. 229 - 239.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego