Mieczysław Plopa, Psychologia rodziny. Teoria i badania (recenzja)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Recenzja książki: Mieczysław Plopa, Psychologia rodziny. Teoria i badania (Psychology of family. Theory and researches), Kraków 2011, Oficyna Wydawnicza „Impuls", s. 452.

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Roczniki Socjologii Rodziny, 2011, tom 21, s. 229-234.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego