PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

BOOK REVIEWS

Abstract

Maria Majewska-Bator, Rozwój endogenicznej przewagi w handlu międzynarodowym a proces zmniejszania luki technologicznej, Poznań 2010 (rec. Marian Go r y n i a), s. 245-247; Mikel Buesa Blanco, La crisis de la España fragmentada. Economía política de la era Zapatero, Madrid 2010 (rec. Magdalena Ko b l a), s. 247-250; Państwa bałtyckie w zintegrowanej Europie, red. Janusz W. Gołębiowski, Warszawa 2011 (rec. Przemysław D e s z c z y ń s k i), s. 251-252; Kamil Zeidler, Restytucja dóbr kultury ze stanowiska filozofii prawa. O trudnych przypadkach na granicy kultury i prawa, Warszawa 2011 (rec. Wojciech S z a f r a ń s k i), s. 253-255

Description

Sponsor

Keywords

Recenzja, Review

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 4, s. 245-255

Seria

ISBN

ISSN

0035-9629

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego