Možnosti predikce negativního jazykového transferu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO

Title alternative

Possibility of predication of the negative language transfer

Abstract

Autor představuje problematiku negativního jazykového transferu jako významný faktor způsobující u nerodilých mluvčích jazyka tvorbu defektních výpovědí. Je popsáno využití kontrastivní analýzy několika českých a anglických sloves mluvení (konkrétně sloves říci/říkat/říkávat, mluvit, hovořit, povědět/povídat, oznámit, informovat a konstatovat na jedné straně a sloves speak, talk, say a tell na straně druhé) k predikci projevů negativního jazykového transferu u anglicky mluvících studentů češtiny jako cizího jazyka. Na tomto příkladě autor demonstruje možnost stanovení obtížnosti jazykového učiva na základě výsledků kontrastivního lingvistického výzkumu.
Negative language transfer is presented as an important factor causing production of defective utterances with non-native speakers. The use of contrastive analysis of several Czech verbs of speaking (namely říci/říkat/říkávat, mluvit, hovořit, povědět/povídat, oznámit, informovat and konstatovat) and their English counterparts (namely speak, talk, say a tell) for the production of negative language transfer is described with English-speaking learners of Czech to demonstrate the degree to which assessing the difficulty of language subject matter based on contrastive grammar is possible.

Description

Sponsor

Keywords

Český jazyk, Czech language, Glottodidaktika, Glottodidactic, Negativní jazykový transfer, Negative language transfer, Predikace, Predication

Citation

Bohemistyka IX, 2009, nr 3, s. 186–194.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego