Eksperymentalna analiza modalna gitar i skrzypiec

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Exper-imental modal analysis of guitars and violins

Abstract

The monograph deals with a wide range of issues that are related to the experimental modal analysis of guitars and violins. In particular, the book presents a reasonable theory of modal analysis and the results of the first modal analysis of a violin, reported by Mar-shall. It describes the influence of intentional structural modifications on modal parame-ters, e.g. the type of the guitar top plate bracing pattern, the mounting angle of the gui-tar’s neck, the thickness of the violin’s back plate, bass bar tension, etc. The results of modal tests that were conducted on a violin octet and Felix Savart’s trapezoidal violin are also presented here. The monograph is intended for professionals who deal with modal analysis as well as for students of acoustics, physics, violin making, and technology at BA, MA and PhD levels.
Gitary i skrzypce generują dźwięk w wyniku sprzężenia procesów mechanicznych i akustycznych. Poznanie tych procesów oraz wykorzystanie rezultatów doświadczeń modalnych podczas projektowania i konstruowania nowych instrumentów jest istotne ze względu na coraz większe wymagania stawiane skrzypcom i gitarom przez kompozytorów, wykonawców i odbiorców muzyki. Eksperymentalna analiza modalna instrumentów muzycznych to połączenie rzemiosła i sztuki. Rzemiosła, bo jak każdy eksperyment fizyczny wymaga solidnego i przemyślanego przygotowania, popartego wiedzą z mechaniki, akustyki, fizyki, przetwarzania sygnałów i lutnictwa, a sam test modalny bywa długi i żmudny, a sztuki, bo interpretacja uzyskanych wyników wymaga nie tylko solidnych podstaw teoretycznych i zmysłu analitycznego, ale także wyobraźni oraz otwartości na nowe wyniki. Monografia jest rezultatem moich wieloletnich badań skrzypiec i gitar. Zawiera podstawowe informacje teoretyczne i praktyczne dotyczące eksperymentalnej analizy modalnej oraz opis testów modalnych wykonanych dla skrzypiec i gitar od 1985 r. (pierwsza analiza modalna skrzypiec) do dziś, z uwzględnieniem celowo wprowadzanych modyfikacji ich konstrukcji.

Description

Sponsor

Keywords

analiza modalna instrumentów, procesy mechaniczne, procesy akustyczne, skrzypce, gitara, dźwięk

Citation

Skrodzka E.B., Eksperymentalna analiza modalna gitar i skrzypiec. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 220

ISBN

978-83-232-2971-1

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego