Dawne siedziby Słowian (I w. p.n.e. - VI w. n.e.)

Loading...
Thumbnail Image

Date

1991

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Title alternative

Ancient seats of the Slavic peoples (1st cent. B.C. – 6th cent. A .D .)

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Slavia Antiqua, tom 33 (1991-1992), s. 7-19

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego