Orientacje życiowe młodzieży akademickiej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Life orientations of students

Abstract

The modern world, which is characterized by diversity, uncertainty and ambiguity affects the way the younger generation functions. Young people experience a variety of problems associated with entering adulthood. Being at a the stage ”between” youth and adulthood requires countless choices. Paradoxically, the process of globalization, bringing with itself a new dimension of reality, is both the primary source of threats but also a development opportunity for the younger generation. As youth is still an interesting subject for academic research, the book seeks to answer the question: What is contemporary youth? The study reveals primarily that young people are characterized by a pro-developmental approach with both work and family being their most important values. However, the students’ assessment of their own generation is not so optimistic. The students evaluate their peers as being mainly focused on consumerism. More than half of the respondents also believe that their peers are not inclined to responsible participation and interaction. Theoretical analysis and studies allowed diagnosis of detailed research of problems. Undertaken analysis showed the image of contemporary university students participating in global change, which became the basis for the inference of their development opportunities.
Funkcjonowanie młodych ludzi pozostających w okresie tranzycji z młodości do dorosłości oraz z edukacji na rynek pracy jest niezwykle interesującym kognitywnie i wartym poznania naukowego zagadnieniem, szczególnie w kontekście postrzegania młodego pokolenia jako podmiotu prospektywnych zmian. Przybliżona perspektywa miejsca i roli młodzieży we współczesnym świecie stała się inspiracją do podjęcia zagadnienia orientacji życiowych młodzieży akademickiej, a konkretnie młodzieży akademickiej studiującej w Poznaniu. Analiza teoretyczna odwołuje się do złożoności i heterogeniczności współczesnego społeczeństwa, w tym także do młodzieży oraz do kategorii teoretycznej i analitycznej orientacji życiowej. Refleksje te stanowią podstawę i wstęp do realizacji zasadniczego celu pracy, jakim było zdiagnozowanie orientacji życiowych młodzieży akademickiej. Współczesna młodzież, jak pozwalają wnioskować wyniki badań, jest skoncentrowana na własnych celach, szczególnie tych związanych ze sferą rodzinną i zawodową. Bardzo ważną cechą charakteryzującą badaną młodzież akademicką jest nastawienie na indywidualizm. Wydaje się, że cechy współczesnego pokolenia młodych są reakcją na dynamizm procesów charakterystycznych dla płynnonowoczesnej rzeczywistości.

Description

Sponsor

Keywords

młodzież akademicka, rynek pracy, rola młodzieży

Citation

Kanclerz B., Orientacje życiowe młodzieży akademickiej. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 248

ISBN

978-83-232-2978-0

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego