Międzykulturowe uczenie się na kursie języka polskiego jako obcego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa

Title alternative

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie roli międzykulturowego uczenia języka polskiego jako obcego oraz metod jego integracji z innymi elementami kursu językowe- go. Rozważania obejmą również próbę określenia występowania potencjalnego związku pomiędzy pedagogiką/edukacją międzykulturową a nauczaniem języka polskiego. Część końcowa wystąpienia będzie stanowić prezentację przykładowego scenariusza zajęć, który uwzględni założenia edukacji międzykulturowej w nauczaniu języka polskiego jako obce- go, służące rozwijaniu kompetencji międzykulturowej uczestników kursu.

Description

Abstract (Intercultural Learning at a Polish Language Course). The aim of the study is a presentation of the role of intercultural learning in teaching Polish as a foreign language, as well as methods of its integration with a language course. The considerations constitute also an attempt to demonstrate potential relations of pedagogy/intercultural education with the Polish language teaching. The final part of the work contains characterization of inter- cultural exercises which take into account the principles of intercultural education in teach- ing Polish as a foreign language, serving in the development of intercultural competences of the Polish language students.

Sponsor

Keywords

język polski jako obcy, edukacja międzykulturowa, kompetencja międzykulturowa

Citation

Język. Komunikacja. Informacja, 2011, tom 6, s. 187-194

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego