Poziom umiejętności czytania i pisania jako wskaźnik zdrowia społecznego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Pierwsza część artykułu poświęcona jest prezentacji nauczania czytania i pisania jako procesu budowania zdrowia społecznego. Autor traktuje umiejętność posługiwania się pismem jako ważny zasób społeczny oraz przedstawia koncepcję głównych kierunków działań instytucji publicznych odpowiedzialnych za kształcenie tej umiejętności z perspektywy zdrowia społecznego. W drugiej części artykułu przedstawiono efekty nauczania czytania i pisania w Polsce na podstawie wybranych wyników badań psychologicznych oraz ocenę jakości instytucjonalnego zaplecza edukacji w tym zakresie.

Description

Sponsor

Keywords

zdrowie społeczne, rozwój umiejętności czytania i pisania, dysleksja, edukacja elementarna, diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu

Citation

Edukacja 2 (106), 2009, s. 65-77

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego