Rola sprawności moralnych w bezpieczeństwie emocjonalnym dziecka

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Uniwersytet Szczeciński

Title alternative

Role of moral skills in child’s emotional safety

Abstract

W artykule poruszam problematykę bezpieczeństwa emocjonalnego opartego na sprawnościach moralnych. Bezpieczeństwo emocjonalne będące szczególnym rodzajem bezpieczeństwa ontologicznego to w dużym skrócie mechanizm gwarantujący poczucie tego bezpieczeństwa polegający na wypieraniu treści życia powodujących destrukcyjny wpływ na dalsze istnienie człowieka. Pojęcie to spopularyzował Erik Erikson, gdyż wykorzystał je do opisu procesu socjalizacji człowieka, która trwa przez całe jego życie. Z kolei Anthony Giddens w psychologii wykorzystał określenie bezpieczeństwa ontologicznego i utworzył kategorię analizy społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych. Obecnie badający zatrzymują się na kontekście społeczno-kulturowym i religijnym bezpieczeństwa ontologicznego. Większość badaczy uważa, że konieczne jest dla życia w społeczeństwie poczucie bezpieczeństwa ontologicznego oparte na powtarzalności wykonywanych czynności (obrzędy, zwyczaje, rytuały i obyczaje). Istota kulturowa czynności ludzkich polega na tym, że podmioty przestrzegają regułę, która łączy dany zabieg z jego znaczeniem. Wykonywane nawykowo reguły kulturowe, szczególnie utrwalane w ten sposób sprawności moralne, w danej wspólnocie wyznaczają zakres bezpieczeństwa ontologicznego w obrębie wspólnoty.

Description

Sponsor

Keywords

bezpieczeństwo emocjonalne, sprawności moralne, bezpieczeństwo ontologiczne, emocje, cnota, pedagogika

Citation

ISBN

978-83-7518-547-8

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego