INNOWACYJNY ŚWIAT – INNOWACYJNA JEDNOSTKA

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

INNOVATIVE WORLD – AN INNOVATIVE INDIVIDUAL

Abstract

Współczesny świat to rezultat przepływu informacji, wiedzy i szybkiego dostępu do wszelkich nowości technologicznych. Współczesny innowacyjny świat to przestrzenie światowych metropolii i centra informacji, jak Dolina Krzemowa. Ale współczesny rozwój innowacyjności to przede wszystkim jednostki. Jednostki kreatywne, dążące do kolejnych celów, charakteryzujące się twórczym nonkonformizmem. To społeczni aktorzy i twórcy idei, które z czasem stają się upowszechnioną innowacją. Połączenie innowacyjnych jednostek i innowacyjnych światów tworzy szanse globalnego rozwoju.
The modern world is the result of knowledge, flow of information and fast access to new technologies. The modern innovative world consists of the spaces of global cities and information centres, such as for example the Silicon Valley, but it is also people who make the modern innovation development possible. Those creative individuals want to achieve their goals and are characterized by so-called creative nonconformism. They are social actors who create ideas that are becoming a common innovation all over the world. Connecting the innovative world and the innovative people may be a chance for global development.

Description

Sponsor

Keywords

Innowacyjny świat, Innovative world, Kreatywni ludzie, Creative people, Nowe technologie, New technology, Globalizacja, Globalisation, Metropolizacja, Metropolisation

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 2, s. 333-344

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego