Właściwości tożsamości młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

W artykule zaprezentowano wyniki badań nad tożsamością osób z niepełnosprawnością intelektualną w wieku późnej adolescencji i wyłaniającej się dorosłości. W badaniu wzięło udział 12 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Jako narzędzie badawcze zastosowano indywidualny wywiad pogłębiony oparty na idei pięciu wymiarów tożsamości wg Skali Wymiarów Rozwoju Tożsamości (Dimensions of Identity Development Scale – DIDS) autorstwa Koena Luyckxa i wsp. (2008). Wyniki wskazują na to, że poziom badanych wymiarów tożsamości oraz występowanie poszczególnych statusów tożsamości jest różne w dwóch grupach wiekowych. Wyniki sugerują jednocześnie, że mimo ograniczeń w funkcjonowaniu intelektualnym, możliwy jest rozwój tożsamości w kierunku tożsamości najbardziej dojrzałej - osiągniętej.

Description

Sponsor

Keywords

tożsamość, niepełnosprawność intelektualna

Citation

Studia Psychologiczne, 2012, nr 3, 49-62.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego