EDUKACJA NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ? ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

IS EDUCATION REALLY THE BEST INVESTMENT? GRADUATES IN THE JOB MARKET

Abstract

Teoria kapitału ludzkiego, szczególnie zaś spopularyzowany slogan Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dostarczają inwestycyjnych uzasadnień dla kształcenia się. Nie ma wątpliwości, że istnieją historyczne związki pomiędzy rozwojem gospodarczym i systemem edukacyjnym, ale proste traktowanie kształcenia jako inwestycji nie jest wystarczająco dobrym wyjaśnieniem sytuacji absolwentów. Analizy wyników badań obecnej sytuacji absolwentów w Polsce pokazują, że rzadko odnoszą oni sukces na rynku pracy, jednak są wciąż zachęcani do kształcenia się. Taki stan rzeczy można wyjaśnić na kilka sposobów, jednym z nich jest potraktowanie „kapitału ludzkiego” jako ideologii.
Human capital theory, and especially the slogan of the Operational Programme Human Capital: ‘People – the best investment’ justifies investment in education. There is no doubt about the historical connections between economic development and education. Although treating education simply as an investment is not good enough to clarify the situation of graduates. The analysis of the research results indicates that in Poland today graduates are rarely successful in the job market. And yet they are constantly encouraged to further education. This phenomenon has several explanations of which treating ‘Human Capital’ as an ideology is one.

Description

Sponsor

Keywords

kapitał ludzki, human capital, pierwsza praca, first job, szukanie pracy, job searching, absolwenci, graduates, rynek pracy, job market

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2011, z. 3, s. 263-276

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego