Zastosowanie metod pomiarowych MRJ do określania wieku biologicznego w każdej fazie ontogenezy

Loading...
Thumbnail Image

Date

1998

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

EMN (Electrophoretical Mobility of Cell Nuclei), stage of ontogezny, biological age, aging, free radical theory of aging, NMR (Nuclear Megnetic Resonance), chemical shift, spin-lattice relexation time, relaxation times T1, starzenie się, wiek biologiczny, etap ontogenezy

Citation

Czapla Z., Fojud Z., 1998, Zastosowanie metod pomiarowych MRJ do określania wieku biologicznego w każdej fazie ontogenezy. Materiały XXX Ogólnopolskiego Seminarium nt. Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i jego Zastosowań, Kraków.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego