Analiza uniwersyteckich programów nauczania w krajach Grupy Wyszehradzkiej pod kątem zawodowego wykorzystania technologii do pracy z językiem.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa

Title alternative

Abstract

Związek języka i technologii, w tym narzędzi informacyjno-komunikacyjnych (ICT), od wielu lat znajduje zastosowanie w szeroko pojętym językoznawstwie. Niemniej jednak powszechność tego zastosowania budzi wątpliwość. Przedstawione w artykule badania potwierdzają tę tezę. Analizie poddano programy kształcenia filologów na największych uniwersytetach w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji (V4). Autorka skupia się na przedmiotach, które pokazują studentom, jak język i technologia wzajemnie się uzupełniają. Badanie dotyczy studiów licencjackich i magisterskich. Na specjalizacjach: nauczyciel języka obcego (język angielski, niemiecki i francuski), językoznawca oraz tłumacz obecność odpowiednich przedmiotów pogrupowano w kategorie korespondujące ze wspomnianymi specjalizacjami. Następnie opracowano skalę oceniającą stopień obecności zagadnień związanych z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych do pracy z językiem. Przedstawione wyniki odzwierciedlają tendencję we wszystkich krajach V4 w zakresie poruszanej tematyki oraz prowokują dyskusję nad jakością i aktualnością sposobów kształcenia filologów, biorąc pod uwagę ich pracę w społeczeństwie informacyjnym.

Description

Sponsor

Keywords

ICT, technologia informacyjna, Grupa Wyszechradzka, narzędzia informacyjno-komunikacyjne, programy nauczania, język a technologia

Citation

Język. Komunikacja. Informacja, 2010/2011, tom 5, s.15-28

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego