Uniwersytety, produkcja wiedzy i konkurencyjność gospodarcza w Europie Środkowej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Artykuł jest poświęcony stosunkowo trwałemu podziałowi funkcjonującemu w ramach produkcji wiedzy między najbardziej rozwiniętymi krajami Europy Zachodniej a krajami Europy Środkowej i łączy go z różnicami historycznymi zachodzącymi (zarówno w okresie komunistycznym, jak i postkomunistycznym) między gospodarkami, społeczeństwami oraz systemami szkolnictwa wyższego i badań naukowych w dwóch częściach Europy.1 Pokazuje, że dziedzictwo okresu komunistycznego w czterech największych gospodarkach naszego regionu (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) ma duże znaczenie dla teraźniejszości i przyszłości obydwu systemów. Jednocześnie duże znaczenie odgrywa dziedzictwo okresu postkomunistycznego, zwłaszcza pierwszej dekady po upadku komunizmu, kiedy to uniwersytety naszego regionu stały się mniej zaangażowane w tradycyjną produkcję wiedzy i bardziej zaangażowane w kształcenie w systemach gwałtownie przechodzących procesy umasowienia.2 W części drugiej artykuł zajmuje się rolą komunistycznego i postkomunistycznego dziedzictwa w produkcji wiedzy, a w części trzeciej krótko analizuje reformy szkolnictwa wyższego i skromną obecność uniwersytetów środkowoeuropejskich w globalnych i europejskich rankingach uniwersyteckich. Najważniejszą część artykułu stanowią części 4 i 5, w których poddajemy pod dyskusję związki między produkcją wiedzy, konkurencyjnością gospodarczą oraz otoczeniem regulacyjnym, w którym funkcjonują uniwersytety i firmy opierające swoje funkcjonowanie na wiedzy. Dyskusja w częściach 4 i 5 opiera się na międzynarodowych porównaniach konkurencyjności gospodarczej z prostego powodu: rankingi sektorów szkolnictwa wyższego, badań naukowych i innowacji stały się nieodłączną częścią globalnych rankingów konkurencyjności, a uniwersytety potencjalnie, w ramach coraz silniejszego w ostatnich dwudziestu latach dyskursu gospodarki opartej na wiedzy i dyskursu wagi ekonomicznej uniwersytetów (knowledge economy i economic relevance) stają się stopniowo częścią proponowanych rozwiązań problemów gospodarczych w Europie.

Description

Sponsor

Keywords

akademicka produkcja wiedzy, produktywność akademicka, publikacje międzynarodowe, Polska, Europa Środkowa, indeks konkurencyjności, konkurencyjność gospodarcza, uniwersytety, szkolnictwo wyższe, filary konkurencyjności, Michael E. Porter, badania naukowe, badania szkolnictwa wyższego, polityka edukacyjna, rankingi międzynarodowe, wzrost gospodarczy, nauka, sektor publiczny, polityka naukowa, polityka szkolnictwa wyższego, postkomunizm, reformy szkolnictwa wyższego, cytowalność nauki, umasowienie, Wschód - Zachód, Europa wiedzy, gospodarka wiedzy, gospodarka oparta na wiedzy, istotność wiedzy, transformacje gospodarcze po 1989 r., transformacje uniwersytetu, instytucja uniwersytetu

Citation

Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 1–2/43–44/2014

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego