Klaster Bibliotek Bi@lskich próbą poszukiwania płaszczyzn synergii lokalnych bibliotek

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Title alternative

Bi@ła Podlaska Libraries Cluster as an attempt to encourage new planes of synergy between local libraries

Abstract

W części wprowadzającej artykułu pokrótce przedstawiono koncepcję i typologię klastrów, a także cechy wspólne i różnice między klastrami a organizacjami sieciowymi. Prezentowane w drugiej części artykułu zagadnienia dotyczą szeroko rozumianego zarządzania: strategii powstawania klastra, barier rozwoju, czynników decydujących o powodzeniu projektu i korzyści wynikających z jego funkcjonowania w otoczeniu lokalnym. W części końcowej zaprezentowano przykłady współdziałania uczestników klastra wyzwalające efekt synergii.
The article initially interprets briefly the concept and the typology of clusters as well as common features and differences between clusters and network organizations. The article discusses the issues that focus on broadly-understood management of the cluster. The factors that are involved in the successful establishment and operation of the cluster are presented, as well as the barriers and advantages resulting from its functioning in the local environment. The final part of the article provides examples of good practice in the co-operation of the stakeholders of the project that are conducive to the effect of synergy.

Description

Sponsor

Keywords

cluster, klaster, library co-operation, współpraca biblioteczna, Bi@ła Podlaska Libraries Cluster, Klaster Bibliotek Bi@lskich

Citation

Biblioteka, 2012, nr 16(25), s. 319-336

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego