Ochrona osób fizycznych w związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w indywidualnych przypadkach na gruncie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

dc.contributor.advisorPołatyńska, Joanna. Promotor
dc.contributor.authorDrożdż, Aleksandra
dc.date.accessioned2022-01-13T10:36:55Z
dc.date.available2022-01-13T10:36:55Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionWydział Prawa i Administracji (UŁ)pl
dc.description.abstractCelem rozprawy doktorskiej jest opisanie i analiza przepisów RODO mających na celu ochronę osób fizycznych w związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w indywidualnych przypadkach. Intencją autorki jest zbadanie, czy ten akt prawa zapewnia wystarczającą ochronę osób fizycznych w związku z takim przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności zidentyfikowanie luk, które ją utrudniają lub uniemożliwiają. Przede wszystkim, jej założeniem jest przedstawienie zasad de lege lata i postulatów de lege ferenda, które mogłyby zapewnić jednostkom skuteczną ochronę w związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w indywidualnych przypadkach. Z tego powodu, rozprawa doktorska stanowi wkład w toczącą się dyskusję dotyczącą odpowiedzialności algorytmicznej. pl
dc.description.abstractThe purpose of this doctoral dissertation is to describe and analyse the GDPR framework aimed at protecting natural persons with regard to automated individual decision-making. Its objective is to examine whether this legislative act affords sufficient protection of natural persons with regard to such processing, in particular the focus of the thesis is to identify the loopholes that hinder or prevent the above. Above all, this doctoral dissertation is aimed at identifying de lege lata rules and de lege ferenda postulates that could provide individuals with effective protection in relation to automated individual decision-making. Therefore, this thesis contributes to the existing discussion concerning algorithmic accountability.pl
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10593/26641
dc.language.isoengpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl
dc.subjectdane osobowepl
dc.subjectautomatyzacjapl
dc.subjectprofilowaniepl
dc.subjectochrona jednostkipl
dc.subjectsztuczna inteligencjapl
dc.subjectpersonal datapl
dc.subjectautomationpl
dc.subjectprofilingpl
dc.subjectindividual protectionpl
dc.subjectartificial intelligencepl
dc.titleOchrona osób fizycznych w związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w indywidualnych przypadkach na gruncie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowychpl
dc.title.alternativeProtection of natural persons with regard to automated individual decision-making in the General Data Protection Regulationpl
dc.typeDysertacjapl

Files

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego