O češtině v Jižní Koreji

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Komisja Slawistyczna PAN, Oddział w Poznaniu, IFS UAM, Wydawnictwo PRO

Title alternative

Czech language and its teaching in South Korea

Abstract

Ve svém příspěvku se autorka zabývala českou gramatikou a slovní zásobou z hlediska jejich osvojování mluvčími cizího jazyka. Pokládala za zajímavé uvést některé jevy českého jazyka vzhledem k jinému, velmi vzdálenému jazyku i vzhledem k odlišným výukovým tradicím. Mnohé předložené příklady znovu vedou k zamyšlení nad tím, jak a do jaké míry vést studenty k tomu, aby lépe chápali a osvojovali si cizí jazyk systémově. I když zde uvedená konstatování a moje dosavadní zkušenosti jednoznačně dokazují potřebu komunikačně orientované výuky, ani prvky tradiční výuky gramatiky v ní nelze podceňovat. Autorka připomíná, že mnohé nedostatky vznikají nejen z neznalosti pravidel, ale protože při používání češtiny (při tvoření českých vět) jde vzhledem k výchozímu jazyku v mnoha případech vlastně o nepřirozené procesy. Záměrně neuváděla ani nenavrhovala žádné metodologické a didaktické rady či doporučení, protože ji šlo spíše o inspiraci.
This paper uses authentic examples of the expression of Korean students during lessons of practical Czech at Hankuk University of Foreign Studies in Seoul and comments on the linguistic features that represent the greatest problems in the acquisition of Czech. The shortcomings often arise not only from unfamiliarity with the rules of using Czech, but because, with regard to the source language, they are unnatural processes of expression.

Description

Sponsor

Keywords

Čeština, Czech language, Korejština, Korean language, Jazykový systém, Language system, České slovní druhy, Czech vocabulary, Větná stavba, Sentence structure, Komunikace, Communication, Interference, Interference

Citation

Bohemistyka XI, 2011, nr 1, s. 14–26.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego