Podstawy prawne działalności notariuszy kaliskich w okresie międzywojennym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

W artykule przedstawiono podstawy prawne, uwarunkowania oraz przeobrażenia w działalności kaliskich notariuszy w dwudziestoleciu międzywojennym. Po odzyskaniu niepodległości w mentalności, instytucjach i systemie notariatów nadal odzwierciedlały się wpływy z czasów zaborów. Unifikacja prawa w tym zakresie spowodowała zmiany także w funkcjonowaniu notariuszy w grodzie nad Prosną. Notariusze z byłego zaboru rosyjskiego mieli swój udział w tworzeniu nowych regulacji oraz struktur samorządu zawodowego w wolnej Polsce. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 roku – Prawo o notariacie rozpoczęło proces ujednolicania działalności notarialnej w skali kraju.

Description

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM

Sponsor

Keywords

Kalisz, notariat, historia państwa i prawa, unifikacja prawa

Citation

W: Kowalska, S. (red.), Dziedzictwo kulturowe miasta Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. WPA UAM, 2012, s. 149-170.

ISBN

978-83-62135-17-2

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego