W obronie metanarracji w filozofii historii

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM

Title alternative

Abstract

Celem artykułu jest krytyczna analiza standardowych zarzutów stawianych substancjalnej filozofii historii (czyli Lyotardowskich metanarracji). Autor wyróżnia cztery orientacje intelektualne kwestionujące poszukiwanie całościowej wizji dziejów: antynaturalistyczna niemiecka filozofia nauki, dogmatyczny marksizm, liberalizm i postmodernizm. Analiza treściowa wspomnianych nurtów filozoficznych ujawnia ukryte założenia metodologiczne i teoretyczne, które są odpowiedzialne za niezrozumienie i błędną krytykę filozofii historii. Artykuł uzupełniony jest dyskusją (O tezie Fukuyamy, końcu metanarracji i jeszcze wcześniejszym końcu ideologii) z tezami artykułu.

Description

Sponsor

Keywords

Filozofia historii, Metanarracja

Citation

Piotr Orlik (red.), “Całość – wizje, pejzaże, teorie”, Problemy, dyskusje, t. 6, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2006, s. 231-247.

ISBN

83-7092-154-X

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego