Ochrona praw człowieka w świetle wybranych skarg indywidualnych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

W celu uskutecznienia ochrony praw człowieka zaczęto opracowywać regionalne akty prawne uwzględniające odmienności społeczne i kulturowe. Europejski system ochrony praw człowieka oscyluje wokół Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, która stanowi podstawę orzekania w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu (ETPC). W niniejszym artykule omówiono wybrane skargi indywidualne do ETPC w kontekście zachodzących zmian. Na początku XXI wieku zapewnianie wolności i bezpieczeństwa osobistego stało się jednym z najbardziej priorytetowych postulatów. Analiza omówionych skarg może być pomocna w wyborze i konstruowaniu nowych rozwiązań prawnych, systemowych, skorelowaniu prawa, działań zapobiegawczo-prewencyjnych oraz podniesienia świadomości społecznej w tej materii.

Description

WPA UAM

Sponsor

Keywords

standardy strasburskie, prawa człowieka, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Citation

W: J. Knopek, M. Sikora-Gaca, D. Magierek (red. nauk.), Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach. Niektóre płaszczyzny przeobrażeń społeczno-kulturalnych, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2014, s. 97-115.

ISBN

978-83-7365-352-8

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego