Kształtowanie się ustroju kolegiów orzekających w Polsce Ludowej (1952-1956).

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Nauka i Innowacje sp. z o.o.

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Polska Ludowa, kolegia orzekające, kolegia gromadzkie

Citation

Czasopismo Prawno-Historyczne, 2012, z. 2, s. 249-276.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego